Privacyverklaring

Uw privacy is voor Dorpsontmoeting Os Thoes van groot belang. Bezoekers en vrijwilligers kunnen er op vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en transparant verwerken. Dit is vastgelegd in een “register van verwerkingsactiviteiten”, waarvoor de stichting Dorpsontmoeting Kessel en Kessel-Eik en de Stichting Welzijn Kessel-Kessel-Eik verantwoordelijk is. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen, wanneer u gebruik maakt van onze activiteiten, als vrijwilliger werkzaamheden verricht of onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer, dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, ze niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten, zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Stichting Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel en Kessel-Eik gevestigd aan de Koninginnelaan 14 te Kessel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Koninginnelaan 14, 5995 XZ Kessel
e-mail: kessel@dorpsontmoeting.nl
website: www.dorpsontmoeting.nl
telefoon: 077 4621224