Op 1 januari 2015 is de dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik officieel van start gegaan. De bestaande Dagverzorging, het Huiskamer Project en de Ouderenzorg Kessel zijn opgegaan in een groter geheel: Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik.

Per 1 januari 2019 is de naam veranderen in Dorpsontmoeting "Os Thoes" . 
Het bestuur geeft leiding aan een tweetal beroepskrachten en een dertigtal vrijwilligers, die zich wekelijks voor de dorpsontmoeting inzetten.

Bestuurslid:  Inge Hanssen (voorzitter)

Bestuurslid:  Miets Willems (bestuurslid)

Bestuurslid : Gertie Lenders (secretaris/penningmeester)