Op 1 januari 2015 is de dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik officieel van start gegaan. De bestaande Dagverzorging, het Huiskamer Project en de Ouderenzorg Kessel zijn opgegaan in een groter geheel: Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik.

Per 1 januari 2019 zullen we de naam veranderen in Dorpsontmoeting Os Thoes . 
Het bestuur geeft leiding aan een tweetal beroepskrachten en een vijftigtal vrijwilligers, die zich wekelijks voor de dorpsontmoeting inzetten.

Voorzitter:             Ger de Vlieger

Penningmeester:  Gerdie Nellen

Bestuurslid:           Rudy Dings

Bestuurslid:           Miranda Blansjaar